FILTRAČNÉ JEDNOTKY BOFA

Britská spoločnosť BOFA International s.r.o. je svetovým lídrom vo výrobe a distribúcii odsávacích zariadení a filtrácie. Je považovaná za jednotku v priemyselnom odvetví. Zabezpečuje výrobu odsávacích jednotiek, ktoré sú spoľahlivé, vysoko kvalitné, nízkonákladové a plne čerpajú z viac ako 25-ročných skúseností a odborných znalostí v oblasti laserov, elektroniky a strojárenstva. Ale taktiež z oblasti 3D tlače.

Ponuka odsávacích zariadení zahŕňa filtračné jednotky ako aj všetko príslušenstvo vrátane náhradných filtrov, odsávacích ramien a hadíc, tlmiacich boxov atď.

Ponúkame jednotky , ktoré vyhovujú aj tým najnáročnejším požiadavkám

filtracna jednotka BOFA

 

3D PrintPRO 2

Filtračná nízkonákladová jednotka využívajúca minimálnu spotrebu energie a nízku hladinu hluku.

viac info!
filtracna jednotka BOFA

 

3D PrintPRO 3

Zahrňuje externe namontovaný komorový systém, ktorý zachytáva výpary vznikajúce počas procesu 3D tlače.

viac info!
filtracna jednotka BOFA

 

3D PrintPRO 4

Poskytuje vysoký odvod dymu a rýchlosť filtrácie, keď je pripojený k veľkej uzavretej 3D tlačiarni.

viac info!

Inteligentný (iQ) operačný systém

Inteligentný (iQ) Operačný systém chránený patentom funguje na dvoch rôznych úrovniach: prevádzkovatelia profitujú z jednoduchosti prevádzky a zrozumiteľnosti informácií v reálnom čase; a systém poskytuje vyrovnávaciu pamäť analytických údajov, ktoré používateľom umožňujú prevziať výkonové a prevádzkové parametre na účely hodnotenia. A čo je najdôležitejšie, minimalizuje možnosť nákladných prerušení výroby spôsobených neplánovanými zmenami filtra.

Patentovaná technológia

Systémy firmy BOFA obsahujú veľa dizajnových funkcií chránených patentovými autorskými právami, autorskými právami k dizajnom, zákonom o registrovanom dizajne a ochrannými známkami

Spoločnosť je dôsledná pri ochrane duševného vlastníctva a integrity, aby ste mohli pokojne profitovať z vašej investície do inovatívnych a originálnych technológií od spoločnosti BOFA.

Technológia spätného prúdenia vzduchu

Funkcia technológie spätného prúdenia vzduchu spôsobuje pokles rýchlosti a zmenu smeru vzduchu. Väčšie častice vypadávajú z prúdu vzduchu do filtračnej komory. Pri nižších množstvách častíc vstupujúcich do filtračného média sa životnosť filtra výrazne zvýši. Kontaminovaný vzduch vstupujúci do vypúšťacej komory je vyťahovaný zvisle cez filtre.

Vhodné aplikácie pre použitie filtračných jednotiek bofa

  • Fused Filament Fabrication
  • Fused deposition modeling
  • Stereolithography
  • Digital light processing
  • Multi jet fusion
  • Selective laser sintering
  • Selective laser melting
  • Binder jetting
  • Laser engineering net shape
  • NanoParticle jetting

vytlačte si vlastné príslušenstvo

ROZDELOVAČE VZDUCHU ODSÁVACEJ JEDNOTKY

Skaldajú sa zo štyroch častí ktoré si môžte vytlačiť na Vašej 3D tlačiarni. Súčiastky sú kompatibilné s odsávacími jednotakmi PrintPRO 2 a 3, ktoré zabezpečujú systém prísunu a odsávania vzduchu.